Konferencja podsumowująca grant "Drobin historycznie, graficznie i elektronicznie"

Opublikowano w Aktualności

Listopadowa konferencja podsumowująca grant realizowany przez Stowarzyszenie "Edukacja dla Drobina" połączony był z przyznaniem nagród w konkursach: "Drobin w kolorach i kształtach" oraz "Drobin moich marzeń". W uroczystości wzięli udział: Wicestarosta Płocki - pani Iwona Sierocka, Prezes Zarządu Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” - pani Iwona Marczak, członkowie Stowarzyszenia z panią Prezes Małgorzatą Witkowską, Dyrektor Szkoły - pani Marzena Wasielewska-Łopata, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie - pan Mateusz Kanigowski, przedstawiciele starszego pokolenia oraz uczniowie.

Uroczysty wykład poświęcony historii Drobina wygłosił prof. Robert Kunkel.

prof.R.Kunkel Nagrobek Kryskich

"Tydzień Konstytucyjny"

Opublikowano w Aktualności

19.11.2018r. uczniowie Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia uczestniczyli w spotkaniu na temat znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Spotkanie poprowadziła adwokat - Pani Ida Fiłoniuk - Krajewska w ramach projektu "Tydzień Konstytucyjny" pod honorowym patronem Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem inicjatywy jest promowanie wśród młodych ludzi świadomego obywatelstwa i motywowania ich do większego zainteresowania sprawami publicznymi.