Wykaz klas

pawel. Opublikowano w Uczeń

Klasa

Zawód - specjallizacja - profil Wychowawca
1 T

Technik technologii żywności

Technik handlowiec

Technik cyfrowych procesow graficznych

Technik pojazdów samochodowych

Andrzej Łopata
1 ZSZ

Mechanik pojazdów samochodowych

Sprzedawca

Julita Taflińska
2T

Technik technologii żywności

Technik handlowiec

Małgorzata Witkowska
3 LO Liceum Ogólnokształcące - profil ogólny
Katarzyna Nowakowska