TECHNIK REKLAMY

andrzej. Opublikowano w Rekrutacja 2020/2021

TECHNIK REKLAMY

W pracy technika reklamy niezbędne są umiejętności społeczne i interpersonalne: nawiązywanie kontaktów, negocjowanie. Ważna jest znajomość języka angielskiego, który jest podstawowym językiem używanym przez branżę reklamową na całym świecie. Od osoby pracującej w branży reklamowej wymaga się:

 • kreatywności, nieustannego samorozwoju, wrażliwości estetycznej
 • dużej kultury osobistej z racji bezpośrednich kontaktów z klientami,
 • biegłego poruszania się w Internecie,
 • znajomości specjalistycznego oprogramowania do tworzenia różnych produktów reklamowych.

Technik reklamy to osoba przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zarządzanie pracą zespołu lub projektem,
 • badanie przekazu reklamowego.
 • przygotowywanie elementów strategii reklamowej,
 • przygotowanie elementów kreacji reklamowej,
 • produkcja reklamy,
 • planowanie kampanii reklamowej,
 • organizowanie sprzedaży reklamowej,
 • realizowanie kampanii reklamowej,

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

Nauka trwa 5 lat. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów.

Przedmioty zawodowe teoretyczne, ujęte w planie nauczania:

 • Podstawy reklamy
 • Przekaz i komunikat w reklamie
 • Kampania reklamowa
 • Język obcy (angielski) w reklamie

Przedmioty zawodowe, organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Strategia w reklamie
 • Kreacja w reklamie
 • Produkcja reklamy
 • Planowanie kampanii reklamowej
 • Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej
 • Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika reklamy,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i - po jego zdaniu - kontynuowanie nauki na studiach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku technik reklamy będzie wyposażony w następujące kompetencje:

 • współpraca w zespole tworzącym reklamę,
 • kreatywność i otwartość na zmiany oraz przestrzeganie zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,
 • zarządzanie małymi zespołami,
 • zarządzanie procesem tworzenia reklamy,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy,
 • umiejętność sprzedania zleceniodawcy kampanii reklamowej,
 • stosowanie technik kreatywnych,
 • zarządzanie informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej.

Gdzie znajdzie pracę technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

Absolwent kierunku znajdzie pracę w branży reklamowo – komunikacyjnej, która należy do kreatywnych sektorów rynku najprężniej rozwijających się. Z uwagi na to, że technik reklamy tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe, przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych, prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, tworzy przekaz reklamowy, wykonuje projekty reklamy, organizuje i prowadzi kampanie reklamowe tworzy plan mediowy, bada skuteczność i efektywność reklamy, znajdzie zatrudnienie w każdej firmie, której zależy na wypromowaniu własnej marki.