TECHNIK INFORMATYK

andrzej. Opublikowano w Rekrutacja

Technik informatyk

Zawód informatyka jest jednym z nielicznych, postrzeganych jako profesja, która daje gwarancję zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Charakteryzuje się on uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.

 

Czym charakteryzuje się zawód technik informatyk?

Uczniowie tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i obsługi systemów operacyjnych, pisania programów komputerowych, projektowania stron www, grafiki komputerowej, a także składania i konfigurowania sprzętu. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach komputerowych. Zawód informatyka daje możliwość podjęcia pracy w charakterze administratora sieci, serwisanta sprzętu komputerowego, programisty, grafika, webmastera.

 

Sylwetka absolwenta

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, a także montażem, konfigurowaniem oraz przygotowaniem do eksploatacji sprzętu komputerowego, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Zajmują się też oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego i układów oprogramowania do specjalnych projektów. Piszą i testują programy komputerowe.

Gdzie znajdzie pracę technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Przedmioty zawodowe realizowane w trakcie kształcenia

 • systemy operacyjne (rodzina Windows, Linux, Mac Os),
 • konfiguracja urządzeń sieciowych,
 • urządzenia techniki komputerowej,
 • bazy danych,
 • aplikacje internetowe.

Kwalifikacje w zawodzie

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika informatyka
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

 

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

 

Nauka trwa 4 lata. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek zawodowych i turystycznych, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów, w których uczniowie będą mogli uczestniczyć w trakcie edukacji.

                

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA

pawel. Opublikowano w Rekrutacja

      Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa jest przygotowany do:

  • wykonywania zadań zawodowych związanych z organizowaniem i kontrolą przebiegu procesów eksploatacji i naprawy pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych,
  • wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń), organizacji obrotu sprzętem rolniczym, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów rolniczych.

    Obsługa i serwisowanie nowoczesnych maszyn wymaga od niego uzyskania dodatkowych uprawnień od poszczególnych producentów sprzętu rolniczego. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu – zatem jest to zawód dający szansę na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji.

        Technik mechanizacji rolnictwa może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

pawel. Opublikowano w Rekrutacja

        Technik usług fryzjerskich

 • świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim,
 • zna i stosuje zasady zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zna przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zna zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym,
 • potrafi działać na rynku konkurencyjnym, wykorzystując dostępne metody i środki reklamy i promocji.

       Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentem tego kierunku nowe możliwości. Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że branża fryzjerska jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się gałęzią usług. Dodatkowe umiejętności uczniów, obejmujące znajomość języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym, sprawiają, że absolwenci mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym jak i na rynku europejskim.

Technicy usług fryzjerskich mogą być zatrudniani na planach filmowych, przy pokazach mody oraz w teatrach i na planach filmowych.