TECHNIK INFORMATYK

andrzej. Opublikowano w Rekrutacja 2020/2021

TECHNIK INFORMATYK

Zawód informatyka jest jednym z nielicznych postrzeganych jako profesja, która daje gwarancję zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Charakteryzuje się on uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.

Czym charakteryzuje się zawód technik informatyk

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

Nauka trwa 5 lat. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Język angielski w informatyce
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Bazy danych
 • Witryny i aplikacje internetowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika informatyka
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

            INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyj-

           nych i lokalnych sieci komputerowych,                                                                         

            INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz baza-

           mi danych;

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

Sylwetka absolwenta

W pracy technika informatyka dominuje forma pracy indywidualnej, która wiąże się z również z kontaktami ze współpracownikami. W sytuacjach awaryjnych wymagana jest duża dyspozycyjność oraz praca aż do usunięcia usterki. Wykonywanie pracy w zawodzie technik informatyk w zależności od otrzymanego zlecenia wymaga również wyjazdów poza miejsce pracy.

Do zadań zawodowych technika informatyka zaliczamy m.in.:

 • Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowej.
 • Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego).
 • Administrowanie bazą danych.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
 • Organizowanie własnego stanowiska pracy systemu komputerowego.
 • Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych.
 • Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych.
 • Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.

Gdzie znajdzie pracę technik informatyk

Zawód informatyka daje możliwość podjęcia pracy w charakterze administratora sieci, serwisanta sprzętu komputerowego, programisty, grafika, webmastera.

Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.