Technik handlowiec

andrzej. Opublikowano w Rekrutacja 2020/2021

TECHNIK HANDLOWIEC

Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej, potrafi przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży. Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy.

Do obowiązków handlowca należy także prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, organizowanie i prowadzenie działań handlowych, a także zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Handlowiec powinien posiadać:

 • umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami kultury zawodowej celem budowania pozytywnych relacji z klientami,
 • wysokie kompetencje społeczne,
 • umiejętność poprawnego komunikowania się w języku ojczystym oraz w języku obcym,
 • zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

Nauka trwa 5 lat. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów.

Teoretyczne przedmioty zawodowe, ujęte w planie nauczania:

 • ·podstawy towaroznawstwa,
 • sprzedaż towarów,
 • marketing w handlu,
 • podstawy zarządzania w handlu;
 • rachunkowość handlowa;

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • pracownia sprzedaży,
 • pracownia marketingu
 • pracownia handlu,
 • sprzedaż internetowa,

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika handlowca,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

            HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

Sylwetka absolwenta

Od absolwentów tego kierunku kształcenia oczekuje się:

 • dobrej znajomości organizacji pracy,
 • planowania i organizowania działalności jednostki handlowej,
 • wykonywania zadań kontroli i oceny jakości towarów przeznaczonych do sprzedaży,
 • samodzielności, dyspozycyjności, komunikatywności, zdolności negocjacyjnych i wysokiej kultury osobistej.

Mile widziana jest także znajomość języków obcych oraz chęć podnoszenia własnych kwalifikacji.

Gdzie znajdzie pracę technik handlowiec

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:

 • handlowiec,
 • przedstawiciel handlowy,
 • kierownik działu handlowego,
 • Manager grupy sprzedażowej,
 • Merchandiser,
 • Product Manager,
 • Specjalista ds. Klientów kluczowych,
 • Doradca techniczno-handlowy.