TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

andrzej. Opublikowano w Oferta 2020/2021

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to nowoczesny zawód o ogromnym potencjale i perspektywie rozwoju. Zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem technologii wizualizacji trójwymiarowej. Obsługuje różnego rodzaju aplikacje graficzne przeznaczone do projektowania i obróbki grafiki wektorowej, bitmapowej, oraz modelowania 3D. Obsługuje również programy do tworzenia publikacji, z uwzględnieniem książek dedykowanych dla czytników elektronicznych.

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

Nauka trwa 5 lat. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów.

Podczas kształcenia zawodowego młodzież uczy się obsługi programów graficznych (CorelDraw, Photoshop, InDesign, Flash) oraz poznaje zasadę działania i zastosowanie nowoczesnych urządzeń cyfrowych.

Przedmioty zawodowe teoretyczne, ujęte w planie nauczania:

 • podstawy poligrafii,
 • podstawy projektowania graficznego,
 • podstawy projektowania publikacji,
 • rysunek techniczny,
 • język angielski w poligrafii,
 • maszyny i urządzenia cyfrowe i postpresowe,
 • planowanie produkcji poligraficznej.

Przedmioty zawodowe, organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • projektowanie graficzne,
 • projektowanie publikacji,
 • drukowanie cyfrowe,
 • kontrola produkcji poligraficznej,
 • modelowanie i drukowanie 3D.

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

PFR.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,

PFR.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków,

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i - po jego zdaniu - kontynuowanie nauki na studiach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej,
 • realizacji procesów drukowania cyfrowego,
 • wykonywania projektów graficznych,
 • realizacji procesów drukowania przestrzennego 3D,

Gdzie znajdzie pracę technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem pożądanym niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych, offsetowych oraz fleksograficznych. Od jego umiejętności zależy bowiem nie tylko ostateczny wygląd produktów poligraficznych oferowanych na rynku, ale także prawidłowy przebieg procesu technologicznego przygotowania materiałów graficznych do procesu wydruku. 

Drukowanie cyfrowe jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii drukowania, której zastosowanie nie ogranicza się jedynie do drukarni cyfrowych. Jest obecna w mniejszym lub większym zakresie we wszystkich przedsiębiorstwach poligraficznych. Jej możliwości, połączone z technologiami informatycznymi, stają się przepustką do powstawania i rozwoju firm pracujących w branży poligrafii cyfrowej. Dlatego też zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, staje się coraz ważniejszą gałęzią poligrafii.